Guías e cursos

Manual de Estilo para o Tratamento da Violencia Machista e a Linguaxe Inclusiva nos Medios de Comunicación da Unió de Periodistes Valencians (2018). Valenciano | Castelán

Guía práctica para o tratamento informativo da violencia contra a muller do Colexio de Xornalistas de Galicia (2017)

Taller de Comunicación e Xénero de La Marea e Oxfam Intermón (2017)

Decálogo para o tratamento informativo da violencia machista da Asociación de la Prensa de Madrid (2015)

Guía Medios de Comunicación e Violencia de Xénero da Xunta de Galicia (2007)

Informe O tratamento da violencia de xénero nos medios de comunicación galegos, de CIDACOM (2004)

Declaración de Compostela (2004)