Xornalistas Galegas urxe á creación dun departamento de xénero nos medios de comunicación de Galicia

A asociación incide na necesidade inmediata dunha figura transversal para evitar a publicación de contidos machistas, sexistas ou que banalicen a violencia de xénero

O colectivo vén de impulsar recentemente unha iniciativa no Parlamento de Galicia para garantir o cumprimento nos medios das leis de igualdade entre mulleres e homes

A asociación Xornalistas Galegas urxe aos medios de comunicación de Galicia a incorporar unha figura ou departamento transversal que vele pola perspectiva de xénero nas informacións e contidos difundidos ao público, co fin de evitar a propagación de mensaxes e situacións machistas, sexistas ou que banalicen a violencia de xénero, incluída a prostitución.

O colectivo amosa a súa preocupación pola frecuente propagación de contidos e pezas informativas sen perspectiva feminista nos medios galegos, con maior gravidade nos públicos, que deberían servir de exemplo e ser pioneiros na integración dunha figura que vele pola perspectiva de xénero de xeito continuado e rigoroso, antes, durante e despois da difusión de informacións e espazos informativos ou de entretemento.

No último ano, Xornalistas Galegas denunciou a través da súa canle de Twitter decenas de publicacións en medios galegos e estatais carentes de perspectiva de xénero e lembrou en numerosas ocasións a obriga legal por parte das persoas profesionais e responsables dos medios de promover a igualdade entre homes e mulleres. Neste contexto, o colectivo vén de impulsar ante o Parlamento de Galicia unha iniciativa para garantir o cumprimento mediático das leis de igualdade e violencia de xénero, e solicitou á Secretaría Xeral de Igualdade o reforzo de mecanismos que garantan o compromiso dos medios coa perspectiva feminista. A inclusión de voces expertas, tanto nas tertulias como á hora de buscar fontes informativas, é outra das medidas nas que incide Xornalistas Galegas para garantir a igualdade e a perspectiva de xénero nos medios de comunicación, un aspecto co que a asociación considera que quedarían garantidos coa incorporación dunha figura responsable ou departamento de xénero.

Xornalistas Galegas chama os medios a incidir no agravamento da desigualdade de xénero por mor da pandemia

O colectivo reivindica a perspectiva feminista nos contidos para visibilizar accións en favor da igualdade e afastar os discursos discriminatorios

Co gallo do Día da Muller, a asociación compila baixo a etiqueta #8MmaliaACovid publicacións sobre o retroceso nos dereitos das mulleres

A asociación Xornalistas Galegas, formada por mulleres profesionais de todos os ámbitos da comunicación comprometidas cun xornalismo feminista, apela á responsabilidade social dos medios ante o agravamento da desigualdade entre homes e mulleres debido á pandemia. O colectivo traslada ás empresas de comunicación esta demanda con motivo da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

A asociación, constituída en 2018 e cuxo manifesto fundacional foi asinado por preto de 200 mulleres, insta as directivas e redaccións dos medios a incidir no impacto da pandemia na realidade feminina e evitar a difusión de contidos ou posicionamentos que banalicen e perpetúen a discriminación de xénero. Neste sentido, apela ao carácter de servizo público da prensa para esixir a defensa do ben común, neste caso, a igualdade entre sexos.

Do mesmo xeito, Xornalistas Galegas, reivindica a perspectiva feminista nos medios para visibilizar accións en favor da igualdade e outorgar á figura da muller a relevancia social que lle corresponde, especialmente no contexto de pandemia. Cómpre lembrar a este respecto que o colectivo feminino é maioritario no sector sanitario e en sectores precarizados como a limpeza e os coidados, actividades todas elas esenciais nesta crise.

Para subliñar esta realidade, a asociación demanda unha maior presenza de voces femininas como protagonistas, fontes expertas e opinadoras. Así mesmo, no ámbito laboral interno dos medios de comunicación, a asociación reclama de novo unha aposta firme polo acceso de mulleres aos postos de responsabilidade e dirección das empresas.

A UE ratifica o empeoramento

Na conmemoración deste 8M marcado pola crise da COVID 19, Xornalistas Galegas lembra a importancia dos medios de comunicación na creación de estados de opinión e na formación da sociedade en materia de igualdade, nun momento no que a discriminación por razón de sexo se intensificou por causa da pandemia. Non en van, o recente informe anual da Comisión Europea sobre igualdade de xénero cualifica de “desproporcionado” e “dramático” o impacto da pandemia nos dereitos das mulleres e cifra en “anos ou ata décadas” o prazo necesario para compensar esta volta atrás.

Para visibilizar este agravamento, o colectivo feminista compilou durante esta semana publicacións de medios galegos e estatais nos que se evidencia o retroceso en dereitos reais das mulleres neste ano de covid. Baixo a etiqueta #8MmaliaAcovid recóllense decenas de informacións relativas ao impacto negativo da pandemia na realidade feminina en materias como a precariedade económica, a visibilidade profesional e social, a conciliación, a saúde ou a violencia de xénero.

Xornalistas Galegas impulsa ante o Parlamento unha iniciativa para garantir o cumprimento das leis de igualdade e violencia de xénero nos medios

A asociación rexistrará unha proposición non de lei de iniciativa popular para promover medidas coercitivas para as empresas de comunicación


O texto insta á Xunta de Galicia a dar conta pública dos apercibimentos remitidos a medios pola publicación de contidos sexistas e a establecer as canles para integrar nas tarefas de control as denuncias dos colectivos profesionais

A asociación Xornalistas Galegas presentará ao Parlamento de Galicia unha proposición non de lei de iniciativa popular solicitando o reforzo das medidas de control da aplicación das leis de igualdade e para a prevención da violencia de xénero nos contidos dos medios. O colectivo, integrado por mulleres de todos os ámbitos da comunicación comprometidas cun xornalismo feminista, demandará o apoio da Cámara para o
establecemento das medidas coercitivas necesarias para a aplicación do marco legal vixente.

O texto, que está a ser presentado aos grupos parlamentarios co obxectivo de obter o seu apoio unánime, fai referencia ás obrigas específicas dos medios de comunicación que recollen a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Ambas normas establecen a obriga legal dos medios de promover a igualdade entre homes e mulleres e aplicar pautas informativas específicas no tratamento das informacións de violencia machista.

Na exposición de motivos do documento, o colectivo lembra que malia este marco legal en vigor, Xornalistas Galegas, na súa tarefa de vixilancia de contidos sexistas detecta de xeito recorrente e denuncia nas súas redes sociais exemplos de incumprimentos sistemáticos por parte dos medios de comunicación que difunden os seus contidos en Galicia. Ante esta situación, que supón un flagrante incumprimento das leis vixentes, a asociación propón ao Parlamento de Galicia que apoie as medidas oportunas para revertela.

Entre estas medidas, a iniciativa de Xornalistas Galegas demanda información pública dos indicadores que se aplican para o control do cumprimento das leis relativas á igualdade, así como a publicación dos apercibimentos que se remiten aos medios de comunicación polo seu incumprimento. As xornalistas piden tamén que se reforcen os mecanismos de control dos contidos dos medios e se establezan as canles de comunicación necesarias para integrar nestas tarefas as denuncias dos colectivos profesionais. Finalmente solicitan a aprobación dun regulamento sancionador e medidas coercitivas directas.

Chamamento aos medios
Ademais de impulsar esta proposición non de lei, co gallo do 25 N, Xornalistas Galegas vén de facer un chamamento aos medios para que apliquen un tratamento especializado da información sobre violencia de xénero. Neste sentido, o colectivo lembra ás directivas das empresas de comunicación a necesidade de contar con profesionais e fontes especializadas á hora de informar sobre esta problemática.

Para contribuír ao bo facer profesional o colectivo vén de remitir ás redaccións dos medios unha compilación de guías, manuais, decálogos e informes existentes para abordar esta temática. Entre as suxestións do colectivo atópanse a Declaración de Compostela impulsada hai agora 14 anos polo Observatorio Galego de Medios e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o manual Medios de Comunicación e Violencia de Xénero da Xunta de Galicia ou a guía do Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, así como diversos traballos académicos e profesionais de institucións e empresas xornalísticas privadas de ámbito autonómico e estatal. Así mesmo, Xornalistas Galegas lembra tamén que estes textos poden ser consultados gratuitamente na rede por todas as persoas interesadas e atópanse dispoñibles na páxina web do colectivo.

Xornalistas Galegas reivindica un tratamento especializado da información sobre violencia de xénero

O colectivo lembra aos medios a necesidade de contar con profesionais e fontes especializadas neste ámbito e ínstaos a evitar a difusión de contidos que banalicen a problemática ou sostenten discursos misóxinos

Co gallo do 25 N a asociación remite ás redaccións unha compilación sobre guías, manuais, decálogos e informes existentes para abordar esta temática

A asociación Xornalistas Galegas, formada por mulleres
profesionais de todos os ámbitos da comunicación comprometidas cun xornalismo feminista, reinvidica un tratamento especializado da información sobre violencia de xénero. Neste sentido, o colectivo lembra ás directivas dos medios de comunicación a necesidade de contar con profesionais e fontes especializadas á hora de informar sobre esta problemática.

A asociación, constituída en 2018 e cuxo manifesto fundacional foi asinado por preto de 200 mulleres da comunicación de Galicia, insta ademáis ás cúpulas dos medios de comunicación a evitar a difusión de contidos que banalicen a violencia de xénero, que atenten contra a igualdade entre sexos e a dignidade da muller ou que sosteñan mensaxes misóxinas, tal como recollen os manuais profesionais e deontolóxicos para unha correcta información sobre violencia de xénero.

Para contribuír ao bo facer profesional, co gallo do 25, Xornalistas Galegas vén de remitir ás
redaccións dos medios unha compilación sobre guías, manuais, decálogos e informes existentes para abordar esta temática. Entre as suxestións do colectivo atópanse a Declaración de Compostela impulsada hai agora 14 anos polo Observatorio Galego de Medios e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o manual Medios de Comunicación e Violencia de Xénero da Xunta de Galicia ou a guía do Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, así como diversos traballos académicos e profesionais de institucións e empresas xornalísticas privadas de ámbito autonómico e estatal. Así mesmo, Xornalistas Galegas lembra tamén que estes textos poden consultarse gratuitamente na rede por todas as persoas interesadas e atópanse dispoñibles na páxina web do colectivo.

Finalmente, seguindo as recomendacións propostas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, Xornalistas Galegas chama ao cumprimento das seguintes regras básicas para traballar información sobre violencia machista nas redaccións.

 • Acudir a voces expertas en materia xurídica, psicolóxica e policial así como colectivos feministas para contextualizar o problema social da #ViolenciaMachista.
 • Facilitar información útil e de servizo ás mulleres afectadas e incorporar sempre o teléfono de información gratuito 016, clarexando que non deixa pegada na factura.
 • Estas agresións deben enfocarse como unha violación dos Dereitos Humanos, e como un
  atentado contra a liberdade e a dignidade das persoas.
 • Titular con rigor. Evitar expresións que atenúen a responsabilidade criminal dos
  maltratadores ou asasinos.
 • Identificar o agresor como único responsable. Obviar os comentarios que culpen á vítima
  ou banalicen a agresión.
 • Rexeitar detalles morbosos e imaxes que poñan en perigo a integridade física ou
  psicolóxica da agredida.
 • Impedir a difusión de informacións que presenten a muller nun papel subalterno ou
  dependente.
 • Divulgar as mobilizacións de rexeitamento á violencia machista convocadas polos
  colectivos feministas, apelando á responsabilidade social dos medios de comunicación para contribuír a erradicala.

Xornalistas Galegas solicita á Secretaría Xeral de Igualdade que reforce os mecanismos para garantir o compromiso dos medios coa perspectiva feminista

O colectivo mantivo unha reunión con Susana López Abella para avaliar o cumprimento da prensa galega coas leis de igualdade e contra a violencia de xénero

Solicitan o acceso público ao informe anual do Observatorio da publicidade non sexista que recolle os apercibimentos aos medios pola difusión de contidos sexistas

A asociación Xornalistas Galegas, formada por mulleres profesionais de todos os ámbitos da comunicación comprometidas cun xornalismo feminista, vén de solicitar á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia que reforce os mecanismos para garantir o compromiso dos medios coa igualdade entre homes e mulleres. O colectivo, constituído en novembro de 2018 e que conta co apoio de preto de 200 profesionais, trasladou esta demanda á titular do departamento autonómico, Susana López Abella, nunha reunión de traballo na que ambas partes avaliaron o cumprimento da prensa galega coas leis de igualdade e contra a violencia de xénero.

Entre as cuestións abordadas no encontro, as representantes de Xornalistas Galegas ofreceron a colaboración do colectivo coa Secretaría para o rexistro de informacións machistas difundidas polos medios galegos de cara ao contacto cos  propios medios para procurar que se revirtan. Así mesmo solicitaron que se permita acceso público ao informe do Observatorio da publicidade non sexista que recolle os apercibimentos incoados pola Secretaría de Igualdade aos medios de comunicación pola difusión de contidos sexistas.

Xornalistas Galegas agradeceu a boa disposición de López Abella á colaboración coa plataforma feminista e amosou o seu total apoio á proposta de formación en xénero para as redaccións  e directivas dos medios que lle anunciou a secretaria. Así mesmo comprometeu a súa colaboración naquelas iniciativas nas que o departamento autonómico convide a participar ao colectivo coa fin de promover o cumprimento do marco lexislativo que obriga aos medios de comunicación galegos á promoción da igualdade entre sexos.

Xornalistas Galegas chama á representación política a garantir o cumprimento das leis de igualdade e violencia de xénero nos medios

 • A asociación súmase ás reinvidicacións do feminismo galego polo 8M e demanda das empresas de comunicación o impulso ás editoras de xénero, formación específica nas redaccións e o veto aos anuncios de prostitución

A asociación Xornalistas Galegas, integrada por representantes de todos os ámbitos de comunicación comprometidas cun xornalismo con perspectiva de xénero, súmase ás reivindicacións do feminismo galego co gallo da celebración do vindeiro 8 de Marzo. O colectivo profesional engade ás demandas globais diversas necesidades sectoriais específicas dos medios de comunicación e a profesión xornalística.

Entre as demandas de maior urxencia que presenta o colectivo destaca o chamamento á representación política a garantir o cumprimento das leis vixentes en materia de igualdade e violencia de xénero que se vulneran de xeito sistemático na realidade informativa galega. En concreto, Xornalistas Galegas reclama o cumprimento da Lei de igualdade nos medios públicos autonómicos así como do Artigo 9 da Lei de violencia de xénero de Galicia que explicita as obrigas dos medios de comunicación nesta materia. Así, a agrupación reclama que se habiliten os mecanismos de control necesarios para que a produción xornalística cumpra coas esixencias legais como o “especial coidado no tratamento gráfico da información” ou que “as informacións relativas á violencia sobre a muller velen polo dereito á intimidade das vítimas e das súas fillas e fillos”.

Canto ás responsabilidades das propias empresas de comunicación de Galicia, a asociación demanda o impulso da figura da editora de xénero nos medios, outorgando así a transversalidade necesaria á perspectiva igualitaria nos contidos. Así mesmo, lembra a necesidade de impartir formación específica nas redaccións sobre igualdade, feminismo e tratamento informativo da violencia de xénero e de fomentar a presencia de firmas femininas nas seccións de opinión que teñen especial incidencia na creación de conciencia social. Finalmente, Xornalistas Galegas reclama a consideración mediática da prostitución como unha forma de violencia sexual e polo tanto o veto na prensa aos anuncios que a fomentan.

Respecto á conciliación nas convocatorias de prensa

No ámbito laboral, en representación de traballadoras dos medios e entidades de comunicación, Xornalistas Galegas demanda respecto á conciliación horaria na planificación das convocatorias de prensa, nomeadamente nos casos de actos institucionais ou políticos que non esixen horarios extraordinarios. Estas e outros requerimentos serán recollidos nunha proposición non de lei na que o colectivo está a traballar e que será presentada ao Parlamento de Galicia unha vez iniciada a vindeira lexislatura.

Xornalistas Galegas recibe o premio Comunicar en Igualdade 
pola súa análise da presenza de mulleres na Opinión

As compañeiras do grupo As Mulleres na Opinión gañan o primeiro premio pola reportaxe “As mulleres na Opinión: un elefante rosa no medio das redaccións”

O grupo As Mulleres na Opinión, da asociación Xornalistas Galegas, vén de gañar o premio Comunicar en Igualdade 2019 da Xunta de Galicia pola reportaxe “As mulleres na Opinión: un elefante rosa no medio das redaccións”, que analiza a Opinión nos principais xornais galegos. 

Este galardón, outorgado pola Secretaría Xeral de Igualdade, destaca co primeiro premio a radiografía dos artigos de Opinión publicados nos sete xornais galegos con máis lectores segundo o Estudo Xeral de Medios, que derivou na reportaxe publicada o pasado 15 de setembro do 2019 no xornal dixital Praza Pública. 

O traballo premiado avalía máis de 27.000 pezas publicadas ao longo do ano 2018 dentro do xénero da Opinión e reflicte que só un 15,5% destas levan unha sinatura feminina. Contabilizada toda a opinión do ano pasado en La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso, La Región, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra e La Opinión A Coruña o estudo conclúe que hai sete artigos asinados por homes por cada muller que opina. 

O premio Comunicar en Igualdade 2019, cuxa resolución sae publicada no DOG do 12 de novembro do 2019, ten como obxecto “recoñecer e recompensar traballos de tipo xornalístico que contribúan á defensa e difusión dos valores da igualdade entre mulleres e homes, así como á loita contra a violencia de xénero”.

Xornalistas Galegas felicita ás Mulleres na Opinión por este traballo que pretende abrir un debate en toda a sociedade e extende os seus parabéns ao resto das premiadas, ás xornalistas Sara Vila Alonso e Montserrat Dopico González, e a Uxía Castro, Lucía Parrilla del Río e Silvia López que foron galardoadas na categoría para o alumnado universitario.

As Mulleres na Opinión é unha equipa de profesionais galegas do eido da comunicación que estivo coordinada polas xornalistas Cláudia Morán, Susana Rois e Ana González Liste. Este grupo forma parte da asociación Xornalistas Galegas, que naceu da forza da primeira folga de mulleres nun 8 de marzo e que loita por un xornalismo con perspectiva feminista.

Xornalistas Galegas subscribe un convenio de colaboración coa Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña colaborará co Observatorio de Medios de Xornalistas Galegas para promover estudos sobre o tratamento da muller nos medios de comunicación. O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, mantivo este luns na reitoría un encontro coa nosa socia e compañeira Chus Purriños, despois de que ambas entidades asinasen un convenio de colaboración.

O profesorado das Facultades de Socioloxía e de Ciencias da Comunicación e do Centro de Estudos de Xénero e Feministas da UDC participará das iniciativas que se desenvolvan ao abeiro do acordo asinado. Promoveránse estudos para analizar e detectar o carácter machista, sexista e non igualitario nos tratamentos informativos, na selección de contidos, nos discursos informativos e na representación da muller na información e a comunicación. Do mesmo xeito, desde o Observatorio de Medios tamén se abordará a desigualdade de xénero que afecta ás mulleres xornalistas dentro das propias empresas de comunicación co fin de facela visible. 

Na actualidade Xornalistas Galegas xa está a colaborar en varias iniciativas coa UDC. A liña de traballo máis avanzada é a elaboración dun estudo sobre a violencia simbólica nos medios de comunicación que está actualmente en proceso de recollida de datos para a súa análise. 

Xornalistas Galegas quere agradecer a boa disposición amosada desde o primeiro momento pola UDC e polo seu reitor Julio Abalde para traballar conxuntamente a prol da visibilización da muller nos medios.

Xornalistas Galegas participa no debate sobre a discriminación da muller no deporte promovido pola II Romaría Feminista de Barbadás

A xornada celebrada o sábado 5 urxiu máis recursos e formación xudicial e sanitaria para protexer as vítimas de violencia de xénero

Towanda Rebels e Feminista Ilustrada recoñecen o papel crucial das RRSS para impulsar o movemento feminista

O municipio de Barbadás converteuse o pasado sábado en capital galega da igualdade coa celebración da II Romaría Feminista, na que interviñeron representantes públicas, comunicadoras, deportistas e activistas e investigadoras que falaron do papel trascendental xogado polas redes sociais para impulsar o feminismo e convertelo nun movemento transversal que implica a mulleres de todas as idades.

A xornada deixou clara a necesidade de proporcionar formación específica a maxistradas e maxistrados en activo, establecer protocolos no ámbito sanitario para garantir unha rigorosa atención ás vítimas de violencia de xénero ou agresións sexuais e de buscar mecanismos para incrementar a presenza de mulleres nas federacións deportivas para intentar correxir discriminacións en materia salarial ou de recursos.

A nosa compañeira e socia Silvia Vieito foi a encargada de moderar a mesa titulada “A muller no deporte”, na que Marta Bobo, Carmen Cid “Witch”, Merce Barrientos e Lorena Novas falaron do teito de cristal que soportan as mulleres deportistas, a ausencia de medios, as diferenzas salariais e os estereotipos que persisten sobre a súa imaxe. “Aínda non se acepta que o corpo das mulleres deportistas é un medio e non a fin en sí mesma”, denunciaron nunha interesante charla na que advertiron que, pese a idea que poda terse, “o número de mulleres que fan deporte a nivel competición mantense invariable dende hai 30 anos”, situación que atribúen en parte á falta de apoios públicos, patrocinadores, cobertura mediática e sensibilización dende as escolas.

Seguir lendo “Xornalistas Galegas participa no debate sobre a discriminación da muller no deporte promovido pola II Romaría Feminista de Barbadás”

Xornalistas Galegas denuncia a discriminación das voces femininas como referentes de opinión nos medios de comunicación

O colectivo solicita aos responsables das empresas informativas máis espazos para a muller nas seccións de Opinión logo de comprobar que durante o mes de abril a representación feminina nos xornais dominicais galegos situouse só no 17%

A asociación Xornalistas Galegas, formada por mulleres profesionais de todos os ámbitos da comunicación comprometidas cun xornalismo feminista, denuncia a discriminación das voces femininas como referentes de opinión nos medios de comunicación. Co gallo da celebración hoxe do Día da Liberdade de Expresión, o colectivo solicita aos responsables das empresas informativas maior visibilidade para a figura feminina no ámbito da conformación da opinión pública, outorgando máis espazos ás sinaturas de mulleres de xeito que permita ampliar unha perspectiva igualitaria sobre os contidos. 

Xornalistas Galegas fai este chamamento á igualdade nos medios logo de comprobar que durante o mes de abril a representación feminina nos xornais dominicais galegos reduciuse ao 17% do total. Para esta análise, a asociación realizou un experimento sinxelo, consistente no reconto do número total de artigos de opinión publicados nos xornais galegos durante os domingos do mes de abril, contabilizando cántos de eles estaban asinados por homes e cántos por mulleres. 

O reconto cinguiuse aos xornais en papel con maior tirada segundo o Estudo Xeral de Medios e ás sección de opinión, non o conxunto da publicación, para indagar no compromiso dos medios co recurso a voces expertas –as propias desta sección- que puidesen aportar unha perspectiva feminina e feminista aos temas de actualidade. O resultado foi demoledor. Ningún dos 4 domingos de abril de 2019 a porcentaxe de mulleres opinadoras nos xornais de papel galegos superou o 20%.

En total, durante as catro xornadas recontáronse 201 artigos publicados dos que 167 estaban asinados por homes e só 34 por mulleres, un 17% do total. En concreto, o domingo 7 de abril recontáronse 42 artigos de homes por 8 de mulleres; o 14, 42 de homes por 11 de mulleres; o 21, 39 de homes por 5 de mulleres; e o 28, 44 de homes por 10 de mulleres. 

Ante a realidade que pon de manifesto esta análise, Xornalistas Galegas apela ao compromiso social dos medios de comunicación coa igualdade real na sociedade, comezando por aquelas referencias que xerán conciencia social e opinión pública. Como se pode deducir deste reconto xeralista, a discriminación da muller como opinadora non é unha cuestión allea a ninguna empresa informativa senón que é un problema sistémico do conxunto do espectro mediático. Por esta razón cómpre reiterar o chamamento aos responsables de todos os grupos de comunicación galegos para traballar diariamente pola igualdade de xénero nos seus contidos, informativos e de opinión

#MulleresQueNonOpinan

Os resultados do reconto elaborado por Xornalistas Galegas publicáronse semanalmente na conta de Twitter da Asociación, @asxornalistas, baixo a etiqueta #MulleresQueNonOpinan. Esta etiqueta é a homenaxe do colectivo a #MullereQueOpinan, o encontro anual de mulleres columnistas que organización as xornalistas Susana Pedreira e Diana López en Pontevedra para reivindicar as voces femininas na prensa.